اسفند 15, 1400

اجلاس بین‌المللی روز جهانی زن با حضور رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران/خانم مریم…

in کنفرانس زنان

by Super User

اجلاس بین‌المللی روز جهانی زن با حضور رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران و سخنان بیش از…
مرداد 16, 1401

پیام شخصیتها در کهکشان مقاومت ایران و ارتش آزادی، کریستیان سیلویو -…

کریستیان سیلویو - پتراس استراویچیوس - یاتسک ساریوژ وولسکی - لیوداس مازیلیس - آنا بونفریسکو…
تیر 09, 1400

همبستگی شخصیتهای سیاسی و مذهبی از انگلستان با گردهمایی جهانی ایران آزاد…

in پیش از کهکشان

by Super User

به سوی کهکشان آزادی همبستگی با قیام مردم ایران حمایت از کانون‌های شورشی و مؤسسان…
تیر 26, 1400

حمله و اهانت حزب‌الشیطان لبنان علیه اشرف ریفی وزیر سابق دادگستری به‌خاطر…

حزب‌الشیطان در لبنان اشرف ریفی وزیر سابق دادگستری و برجسته‌ترین چهره سیاسی جریان مستقبل رفیق…
🙏لطفا به اشتراک بگذارید    
فروردين 31, 1401

گورهای دستجمعی زندانیان سیاسی قتل‌عام شده ، کشف شد

رژیم جنایکار خمینی پس از سرکشیدن جام زهر آتش‌بس در سال 67، موج گسترده‌يی از…
فروردين 23, 1401

روزه خواری ممنوع! مال مردم خوری آزاد!

in شورشگران

by Super User

https://www.youtube.com/watch?v=ZlGHxnGCSbg
بهمن 07, 1399

مثل ستار باشیم تا به بهشت بریم

in شورشگران

by Super User

https://www.youtube.com/watch?v=9OOMTjcsFkU