اخیرا ما شاهد منتهای درماندگی و بلاهت در دوازدهمین جلسه دادگاه قضاییه جلادان برای محاکمه غیابی سازمان مجاهدین و ۱۰۴تن از اعضای آن ۳۶سال پس از حکم خمینی ملعون به اعدام همه مجاهدین سر موضع بودیم.
در این به‌اصطلاح دادگاه آخوندک قاضی به کشورهای میزبان مجاهدین تذکر مضحکی داد: به کشور‌هایی که میزبان متهمان هستند تذکر می‌دهیم میزبانی از این متهمان برابر کنوانسیونهای بین‌المللی مبارزه با تروریسم جرم محسوب می‌شود!
فرانسه نسبت به میزبانی متهمان تجدید نظر کند و در استرداد آنها همکاری کند. مردم آلبانی هم استرداد مجاهدین را از دولت خودشان پیگیری کنند
در این قسمت از برنامه می‌خواهیم نگاهی به این موضوع بیاندازیم.
 
لطفا به اشتراک بگذارید:
🙏لطفا به اشتراک بگذارید