حدود یک‌ماهه که مردم ایران درگیر سیل و آب‌گرفتگی هستند؛ تعدادی از هموطنانمان در جریان این سیل و آب‌گرفتگی جان خود را از دست داده‌اند و تعداد زیادی نیز بی‌خانمان شده و دارایی و اموال خود را از دست داده‌اند. 
خسارات زیادی هم جاده‌ها، پل‌ها و مراتع و زمین‌های کشاورزی هموطنانمان وارد شده است. رژیم آخوندی هم در بی‌عملی کامل هیچ اقدام موثری برای کاهش رنج سیل‌زدگان نمی‌کند.
اما علت چنین وضعیتی چیست؟ سیل یک حادثه‌ی طبیعیه یا عواملی در ایجاد یا ممانعت از آن دخیل هستند؟ 
لطفا به اشتراک بگذارید:
🙏لطفا به اشتراک بگذارید