در این برنامه نگاهی می‌کنیم به فیلم فراخوانی برای جاسوسی به کارگردانی لیدیا دین پیلچر.
این فیلم درام، مهیج و جنگی محصول کشور آمریکا که در سال ۲۰۱۹ ساخته شده، آغاز جنگ جهانی دوم را به تصویر می‌کشد که در بریتانیای مستاصل و درمانده، چرچیل ماموریت ویژه‌ای بر عهده سازمان جاسوسی انگلستان قرار می‌دهد و این مامورت چیزی نیست جز استخدام و آموزش زنان جاسوس که ماموریت دلهره‌آور آنها ایجاد کارشکنی و افزایش مقاومت نیروها است.

لطفا به اشتراک بگذارید:     
🙏لطفا به اشتراک بگذارید