طی هفته‌های اخیر شاهد گسترش سیل ویرانگری هستیم که به تناوب در استان‌های مختلف کشورمان بوده است. این هفته هم دامنه سیل به ۲۳استان میهنمان رسید. دهها نفر جان باختند و سیل صدها خودرو را با خود برده و هزاران خانه و مزرعه و محل کار را ویران کرده و صدها هزار سیلزده و آواره در شهرهای مختلف کشور به‌جا گذاشته است.
آیا این سیل‌ها قابل پیشگیری نیست؟ آیا قابل پیش‌بینی نیست؟ وقتی که سیل می‌آید حکومت برای مردم چه کار می‌کند؟ و دهها سوال دیگر که در رژیم آخوندی همیشه بی‌پاسخ است.
در برنامه امروز ساعت وصل می‌خواهیم ببینیم که چرا مردم ایران همواره در برابر سیل و سایر حوادث طبیعی بی‌پناه هستند و همراه شما عزیزان این موضوع را بررسی کنیم و به‌خصوص مشاهدات شما را بشنویم از عملکردهای مخرب رژیم و متقابلا از کمک‌های مردمی.
ساعت وصل ـ بی‌پناهی مردم ایران در برابر سیل و حوادث طبیعی چرا؟ ـ قسمت دوم
 
ساعت وصل ـ بی‌پناهی مردم ایران در برابر سیل و حوادث طبیعی چرا؟ ـ قسمت سوم
 
 
 
لطفا به اشتراک بگذارید:
🙏لطفا به اشتراک بگذارید