گفتگو با بهنام کریمی
خامنه‌ای در شروع سال جدید به صحنه آمد و تلاش کرد که امیددرمانی کند.
خامنه‌‌ای: «امروز منافع ملی ما و افق روشن آینده ما وابسته است به امید و ایمان که من قبلاً درباره‌ این، یک بحث مفصلی در سال ۱۴۰۲ کرده‌ام. این را می‌خواهم تأکید کنم: امید و ایمان. اگر فروغ امید در دلها خاموش بشود هیچ حرکتی اتفاق نمی‌افتد».
او با برشمردن لیستی از پیشرفت‌های موهوم به مخاطبانش گفت:
«... این پیشرفتها در صورتی امکان‌پذیر است که من و شما به آینده امیدوار باشیم؛ امید داشته باشیم؛ بدانیم می‌شود پیش رفت، می‌شود کار کرد، می‌شود حرکت کرد»
لطفا به اشتراک بگذارید:     
🙏لطفا به اشتراک بگذارید