خبرگزاری فلسطینی وفا گزارش کرد: 
نوزدهمین دولت جدید فلسطین به ریاست دکتر محمد مصطفی یکشنبه شب در مقابل محمود عباس رئیس دولت فلسطین در مقر ریاست‌جمهوری در رام‌الله سوگند یاد کرد.
این خبرگزاری افزود: در ادامه این مراسم، محمود عباس طی سخنانی تأکید کرد که وظایف دولت کنونی شامل کرانه باختری از جمله قدس شرقی و نوار غزه است.  وی تأکید کرد که این دولت اختیار کامل برای انجام وظایف خود در راستای قانون را داراست.
رئیس دولت فلسطین گفت:  سازمان آزادیبخش فلسطین تنها نماینده قانونی مردم ماست و هم‌چنان مسئول امور سیاسی، مذاکرات و مصالحه فلسطین است.
 
لطفا به اشتراک بگذارید:     
🙏لطفا به اشتراک بگذارید