کارزار یاران شورشگر در نیویورک
اعتراض به مراسم در مجمع عمومی برای جلاد ۶۷
عامل قتل‌عام ۳۰ هزار زندانی سیاسی در ایران
به‌عنوان رئیس‌جمهور ایران
 
نیویورک - مقابل سازمان ملل متحد ـ ۱۰خرداد۱۴۰۳
با شعارهای :  
سر مار ولایت عامل هر جنایت
سوخت رسانی به ملا خیانت است به دنیا
سقوط آیت‌الله صلح و ثبات دنیا
حرف اول حرف آخر سرنگونی سرنگونی
شکسته شد پشت نظام مرگ بر کل نظام
ایران سراسر آتش آتش جواب آتش
مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر
ننگ ننگ ننگ بر این بند و بست
 
لطفا به اشتراک بگذارید:     
🙏لطفا به اشتراک بگذارید