سال ۱۴۰۲ را پشت سر گذاشتم. اما سالی که گذشت وقایع مهمی را به ثبت داد. از جنگ‌افروزی خامنه‌ای در منطقه گرفته که پنج ماه ادامه داشته تا شرایط متحول بین‌المللی در رابطه با رژیم و نیز شکست فاحش رژیم در نمایش انتخابات را شاهد بودیم.
در این قسمت از برنامه می‌خواهیم نگاهی بیاندازیم به فعالیت‌های مقاومت ایران در سال۱۴۰۲ و می‌خواهیم ببینیم که در این جبهه یعنی در جبهه مبارزه برای آزادی چه فعالیت‌های ثبت شده است. 
لطفا به اشتراک بگذارید:     
🙏لطفا به اشتراک بگذارید