اهریمن سوار برموج انقلاب - قسمت چهارم - انتقال خمینی از عراق به پاریس - کلیپ اول
خمینی دجال :
  - زندگی من یک زندگی  درخشانی نبوده است که من حالا برای شما تعریف کنم.
 - ترقی هم به این نیست که زنها خیال کردند .
 
اهریمن سوار برموج انقلاب - قسمت چهارم - انتقال خمینی از عراق به پاریس - کلیپ دوم
 
لطفا به اشتراک بگذارید:     
🙏لطفا به اشتراک بگذارید